Yatay Geçiş Rehberi

Yatay geçiş hakkında bilgilerin yer aldığı internet sitemizde, sizleri bu konuda aydınlatmak ve yatay geçiş isteğinizi gerçekleştirmeniz için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Üniversiteler kontenjanlarını ve şartlarını açıkladığı takdirde sitemize bu bilgiler eklenmektedir. Sorular ve Cevaplar bölümünde aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2008-2009 Yatay Geçiş Başvurusu

Yüksek Öğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemizin Yönetmeliklerine uygun olarak 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde, yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılan özellikler, gerekli başvuru belgeleri ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

KOŞULLAR
Ankara yerleşkesinde İlkbahar dönemi için ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına sadece ODTÜ öğrencileri başvurabilir.

Genel Kontenjan Başvurularının Değerlendirmeye Alınabilmesi İçin Koşullar
Genel Kontenjan, ODTÜ içinden veya dışından başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrencilerin kontenjanıdır. Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim süresi, ÖSS puan türü, öğretim programı vb. özellikler gözönüne alınarak karar verilir. Bu kontenjan, gerekli koşulları sağlamak kaydı ile tüm TC ve KKTC uyruklu öğrenciler ile Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

 • Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
 • Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.
 • Öğrencinin ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen ÖSS puan koşulunu sağlaması zorunludur.
 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması (ODTÜ için kredili derslerde en az DD, kredisiz derslerde S) zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan (ODTÜ için FF, FD, NA, U, I, W) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 70/ 100) olması zorunludur.
 • Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

ÖSS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar
Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar ÖSS puanı ile başvurmak zorundadır.

Yatay geçişte gözönüne alınacak ÖSS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu ÖSS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı gözönüne alınır.

Genel Kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari ÖSS puanına ilişkin koşullar ilgili Fakülte Yönetim Kurulları tarafından belirlenir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar.

Mühendislik Fakültesi bölümlerine başvuran adaylar için:
Üniversiteye 2006 veya 2007 yılında ÖSS ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait ÖSS Genel Kontenjan taban puanından 17.500 puandan daha düşük ÖSS giriş puanı (her türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP'li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversiteye 2003-2005 yılları arasında ÖSS ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait ÖSS Genel Kontenjan taban puanından 18.409 puandan daha düşük ÖSS giriş puanı (her türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP'li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fen-Edebiyat ve Mimarlık bölümlerine başvuran adaylar için:
Adayın üniversiteye girmiş olduğu yıla ait ÖSS puanının, başvurduğu programın o yıla ait genel kontenjan taban puanına oranı 0.950'den düşük olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ODTÜ İçi Özel Kontenjanı Başvurularının Değerlendirmeye Alınabilmesi İçin Koşullar
ODTÜ İçi Özel Kontenjan, ODTÜ içinden başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarı yetersizliği ve/veya program intibak koşullarını sağlayamama nedeni ile �Genel Kontenjan� kategorisinden yararlanamayan veya yararlanma imkanı olmayan öğrencilerin kontenjanıdır. Bu kontenjanın bir amacı da üniversiteye giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan tercih yapan ODTÜ öğrencilerine program değiştirme olanağı tanımaktır.

 • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait ÖSS/YÖS/TCS puanının, başvurduğu programın o yıla ait ÖSS/YÖS/TCS genel kontenjan taban puanından yüksek olması zorunludur.
 • Öğrencinin başvuru sırasında ODTÜ'deki bir lisans programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.
 • Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm kredili dersleri başarmış (en az DD) olması zorunludur.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının en az 1.25 olması zorunludur.
 • Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

Bazı bölümler için ek kriter

Kimya programına başvuran adayların aldıkları Kimya derslerinden en az CC notu almış olmaları gerekir. Ancak öğrencilerin genel not ortalamalarının 3.00 ve üzerinde olması halinde Kimya derslerinden en az DD notu almış olmaları yeterlidir.

Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Formu

ODTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan veya ilgili web adresinden temin edilebilir. Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmeli ve ayrı başvuru ücreti yatırılmalıdır.

Başvuru ücreti

Her başvuru için, TC uyruklu ODTÜ öğrencileri 65 YTL, yabancı uyruklu öğrenciler 65 Dolar başvuru ücretini; aşağıdaki hesaplardan birine yatırmalı ve makbuzu ilgili forma eklemelidir.

Başvuru ücreti için banka ve hesap numaraları

BANKA
İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
Vakıflar Bankası
Akbank
Garanti Bankası
Ziraat Bankası

YTL HESABI
4229-431564
747-72415359
971-2000102
656-24689
483-6201891
8965427-5005

DÖVİZ HESABI
4229-3123036
72417034
971-4000165
656-39754
483-9004288
-

(*) ODTÜ öğrencilerinin not belgesi ve ÖSYS sonuç belgesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından eklenir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, en geç 9 Ocak 2009 tarihine kadar, bütün belgeler tamamlanmış olarak üniversiteye elden (Evrak ve Arşiv Müdürlüğü'ne) ya da posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.

SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili internet adresinde 20 Şubat 2009 tarihinde duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

Katkı Payı Ödemeleri
Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki programlarında geçirmiş oldukları öğrenim süreleri gözönüne alınarak öderler.

Kontenjanlar için: http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/yatay_kontenjan.htm
Başvuru Formu: http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/yatay_08.doc
Bölümler Bazında Taban Puanlar: http://www.metu.edu.tr/~wwwoidb/basvuru/tp.htm

Ordu Üniversitesi 2008-2009 Yatay Geçiş Başvurusu

2008-2009 akademik ders yılı üniversitemiz, yükseköğretim programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, istenecek belgeler, başvuru yeri, tarihi ile açık kontenjanlar ekte belirtilmektedir.

A-BAŞVURU KOŞULLARI:

1-Geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. Açık yükseköğretim ve ekstern yükseköğretimden geçiş kabul edilmez.

2-Birinci sınıfın ilk yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3-Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve genel not ortalamasının en az %60 olması, son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş başvurularında not ortalamasının en az %65 olması ve son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 olması, ikinci öğretimden normal öğretime geçiş yapacak öğrencilerin ayrıca ilk % 10’ a girmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

4-Sınıf geçme esası uygulayan yükseköğretim kurumlarında geçişler, eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

5-Noksan belge ve geç yapılmış başvurular, işleme konulmayacaktır.

6-Sürenin kısıtlı olması nedeniyle yatay geçiş yapmaya hak kazananların listesi Fakülte Dekanlıkları /Yüksekokul Müdürlüklerinde ilan edilecek, ayrıca yedek liste düzenlenmeyecektir.

7-Yatırılan başvuru ücreti geri ödenmez.

8-Üniversite içerisinde yapılacak geçiş başvuruları, yukarıdaki ilkelere göre yapılır.

B-İSTENEN BELGELER:

1-Onaylı transkript (Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)

2-Not değerlendirme sistemi, 4’lü veya 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.

3-Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) kur tanımı.


4-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

5-Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)

6-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

7-Başvuru ücretini ödediğine ilişkin banka dekontu.

C-BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular, Yükseköğretim Programlarına Bahar Yarıyılı; 02 / 02 / 2009 tarihine kadar, belgeler tamamlanmış olarak, bizzat aday tarafından yapılmalıdır. Başvuru yeri ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleridir.

Kontenjanlar için: http://www.ogidb.odu.edu.tr/haberoku.php?hid=55

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2008-2009 Yatay Geçiş Başvurusu

2008-2009 akademik ders yılı üniversitemiz, yükseköğretim programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, istenecek belgeler, başvuru yeri, tarihi ile açık kontenjanlar ekte belirtilmektedir.


A-BAŞVURU KOŞULLARI:

1-Geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. Açık yükseköğretim ve ekstern yükseköğretimden geçiş kabul edilmez.

2-Değerlendirmede adayların geldikleri üniversiteye ÖSYS yerleştirme puanı dikkate alınacaktır.

3-Hazırlık sınıfı, birinci sınıfın ilk yarıyılına, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesinin birinci ve son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.

4-Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve genel not ortalamasının en az %60 olması, son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş başvurularında not ortalamasının en az %65 olması ve son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 olması, ikinci öğretimden normal öğretime geçiş yapacak öğrencilerin ayrıca ilk % 10’ a girmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

5-Sınıf geçme esası uygulayan yükseköğretim kurumlarında geçişler, eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

6-Lisansüstü programa yatay geçiş için başvuran öğrencinin, Üniversitemiz lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması, ayrılacağı yükseköğretim programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve almış olduğu dersleri başarması, yüksek lisans genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70, doktora-sanatta yeterlik için ise 80 ve eşdeğerleri olması gerekmektedir. Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde, adayların genel ağırlıklı not ortalaması dikkate alınarak yapılır.

7-Noksan belge ve geç yapılmış başvurular, işleme konulmayacaktır.

8-Sürenin kısıtlı olması nedeniyle yatay geçiş yapmaya hak kazananların listesi Fakülte Dekanlıkları/Enstitü/Yüksekokul Müdürlüklerinde ilan edilecek, ayrıca yedek liste düzenlenmeyecektir.

9-Yatırılan başvuru ücreti geri ödenmez.

10-Üniversite içerisinde yapılacak geçiş başvuruları, yukarıdaki ilkelere göre yapılır.

B-İSTENEN BELGELER:

1-Onaylı transkript (Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)

2-Not değerlendirme sistemi, 4’lü veya 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.

3-Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) kur tanımı.

4-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

5-Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)

6-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

7-Başvuru ücretini ödediğine ilişkin banka dekontu.

C-BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular, Bahar Yarıyılı; 20/02/2009 tarihine kadar, belgeler tamamlanmış olarak, bizzat aday tarafından yapılmalıdır. Başvuru yeri ilgili Fakülte Dekanlıkları/Enstitü/Yüksekokul Müdürlükleridir.

Kontenjanlar için: http://oid.omu.edu.tr/yatay/2008/2008-yatay2.htm