Yatay Geçiş Rehberi

Yatay geçiş hakkında bilgilerin yer aldığı internet sitemizde, sizleri bu konuda aydınlatmak ve yatay geçiş isteğinizi gerçekleştirmeniz için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Üniversiteler kontenjanlarını ve şartlarını açıkladığı takdirde sitemize bu bilgiler eklenmektedir. Sorular ve Cevaplar bölümünde aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

Dumlupınar Üniversitesi 2008-2009 Yatay Geçiş Başvurusu

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemiz 2008– 2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarına Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler, müracaat merkezleri, tarihleri ve kontenjanlar aşağıya çıkarılmıştır.

A - ŞARTLAR

1- Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2- Birinci sınıfların Güz Dönemine geçiş yapılmaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az yüzde 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının, son sınıf veya son iki yarıyıl dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

4- Son sınıflara veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;

a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b. Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az yüzde 65 veya eşdeğer olması,

c. Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az yüzde 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

5- Merkezi Açık Yükseköğretim ve Dışardan (ekstern) Yükseköğretimden yatay geçiş kabul edilmez.

B - GEREKLİ BELGELER

1- Müracaatlar dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir, gerekli belgeler eklenir.

2- Not belgesi (transkript). Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (sureti kabul edilmez) ile ayrılacağı kurumda görmüş olduğu ve başardığı bu derslere ait ders müfredatları (içerik).

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS Sonuç Belgesi fotokopisi.

5- Normal öğretime yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencileri için, bulundukları sınıfın bütün derslerini vererek ilk %10’a girdiklerini gösteren belge.(Öğrenciler bu belgeyi alabilmeleri için bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmeleri gereklidir.) Normal öğretime yatay geçiş isteği kabul edilen İkinci öğretim öğrencilerinin ikinci öğretim ücreti ödemeleri gerekmektedir.

C - MÜRACAAT TARİHİ VE MERKEZLERİ

Tüm Birimler için en son müracaat tarihleri:

Bahar Dönemi :30 Ocak 2009 Cuma

Bütün müracaatlar, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihlerin mesai bitimlerine kadar; Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

Tarihi geçen ve eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bölümler Arası Yatay Geçiş Şartları:

Fakülte / Yüksekokul içi bölümler arası yatay geçiş esasları:
1- Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından 10 gün öncesine kadar yapılabilir.

2- Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllarındaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

3- Öğrencinin başvurusu Fakültenin/Yüksekokulun öğretim yılı başında başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için tespit ettiği yatay geçiş kontenjanı dahilinde diğer başvurularla beraber başarı durumlarına göre değerlendirilir. Eşitlik olması halinde Ö.S.S puanındaki başarısı dikkate alınır.

4- Geçiş yapan öğrencinin intibakı Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu onayına sunulur.

5- Fakülte/Yüksekokul içi yatay geçiş yapılabilecek bölümler, yatay geçiş yönetmeliği çerçevesinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarının teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.


Kontenjanlar İçin: http://www.dpu.edu.tr/dpu_duyuru/yatay_gecis/lisans.html (Lisans)
http://www.dpu.edu.tr/dpu_duyuru/yatay_gecis/myo.html ( Önlisans)

1 yorum:

Servis dedi ki...

Sayın blog yöneticisi bloğunuzda paylaştığınız makaleler çok dikkatimizi çekti. İç açıcı bilgiler vermişsiniz. Notebook özel servisi olarak başarılarınızın devamını dileriz.