Yatay Geçiş Rehberi

Yatay geçiş hakkında bilgilerin yer aldığı internet sitemizde, sizleri bu konuda aydınlatmak ve yatay geçiş isteğinizi gerçekleştirmeniz için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Üniversiteler kontenjanlarını ve şartlarını açıkladığı takdirde sitemize bu bilgiler eklenmektedir. Sorular ve Cevaplar bölümünde aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2008-2009 Yatay Geçiş Başvurusu

KOŞULLAR:


1- Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri.

2- Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumuna girerken elde edilen ÖSS puanı, başvurulan programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanının üstünde veya en fazla %10 altında olan başvurular kabul edilecektir.

3- İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak 3843 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki şartları yerine getiren öğrenciler normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.

4- Başvuru için 50 YTL başvuru ücreti İş Bankası Osmangazi Üniversitesi Şubesindeki 4406-75879 no'lu hesaba yatırılmalı ve makbuz başvuru evrakına eklenmelidir. Başvurunun reddi halinde evraklar ve başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

5- Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından
yatay geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç bir yıl (iki yarıyıl) okumuş olması; yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması ayrıca diğer tüm koşulları da yerine getirmiş olması gerekir. İlk yıl sonunda sınav yapılmayan üniversitelerden yatay geçiş yapılmaz.

6- Fakülte ve Yüksekokulların aradığı diğer koşullar.

GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvurduğu programı belirten bir dilekçe),

2- Transkript (Öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri, kredileri, notları, başarı ortalamasını gösterir belge),

- Ara sınıflara
yatay geçişlerde ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) not ortalaması yüz (100) üzerinden en az altmış (60) veya dört (4) üzerinden en az iki buçuk (2.5) olması,

- Son sınıfa veya son iki yarıyıla
yatay geçiş için; son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az yüz (100) üzerinden altmış beş (65) veya dört (4) üzerinden iki onda altı (2.6) olması, son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az yüz (100) üzerinden yetmiş (70) veya dört (4) üzerinden iki onda sekiz (2.8) olması.

3- Disiplin cezası almadığına dair belge,

4- ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,

5- İngilizce okuduğunu gösterir belge ya da yabancı dilden başarılı veya muaf olduğunu gösterir belge,

6- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne başvuracak öğrencilerden zorunlu yabancı dil ile ilgili Fakültece istenen belge,

7- Ders İçerikleri,

8- Yurt Dışı yükseköğrenim kurumlarından başvuran adaylar için YÖK Başkanlığı'ndan alacakları "Denklik Belgesi"


SON BAŞVURU TARİHİ:

Bahar Yarıyılı, 06 Şubat 2009

Kontenjanlar İçin: http://www.ogu.edu.tr/duyuru.aspx?S=1&DID=655

2 yorum:

Adsız dedi ki...

BEN FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE OKUMAKTAYIM 2,DINIFA GEÇTİ ORTALAMAM 2,DÖNEM 3,36 YIL SONU GENEL ORTALAMAM 3,29 GEÇİŞ YAPARSAM KABULEDİLME ORANINI ÖGRENEBİLİRMİYİM

Adsız dedi ki...

başvuru tarihi 2.dönem için de geçerli mi? şubat ayında ortalamam belli degildi.